Mākslīgais intelekts darbinieku pārvaldībai: definīciju kartēšana, lietošanas veidi un ietekme

Keywords:

Mākslīgā intelekta (MI) rīki sagrauj darba vietu. Šajā politikas kopsavilkumā ir aplūkoti šie traucējumi un to iespējamā ietekme uz darbiniekiem.

Tajā ir definēta darbinieku pārvaldība uz MI bāzes (AIWM), sniegts pārskats par to, kā un kas īsteno AIWM, kā arī izskaidroti riski un iespējas darbinieku drošībai un veselībai, izmantojot šīs sistēmas.

Šajā kopsavilkumā ir izklāstīti EU-OSHA pētījumā par AIWM un tās ietekmi uz darba aizsardzību gūtie konstatējumi, kuru pamatā ir literatūras apskats, padziļinātas intervijas ar ekspertiem, apspriešanās ar valstu kontaktpunktiem un Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jauniem un nākotnes riskiem (ESENER-3) datu analīze.

Lejupielādēt in: en | lt |