An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

MI sistēma bīstamo daļiņu vizuālai atpazīšanai gaisa paraugā (ID8)

Keywords:

MI tehnoloģiju izmantošana zinātniskajā pētniecībā sniedzas tālāk par tās praktiskajiem ieguvumiem.

Vācijas pētniecības institūts izmanto MI mikroskopu, kas var analizēt elektronu attēlu un noteikt un klasificēt šķiedras pēc lieluma.

Aizstājot manuālus un vienveidīgus uzdevumus, samazinot paraugu piesārņojuma risku un ietaupot laiku, tas ir uzlabojis arī sociālo dinamiku pētnieku grupā.

Tagad, kad ir izzudusi negatīvā un bieži vien polarizējošā ietekme, ko radīja nogurdinoša darba sadale, mijiedarbība un diskusijas starp kolēģiem tagad ir vērstas uz svarīgākām, intelektuālākām un produktīvākām tēmām.

Lejupielādēt in: en