Uz MI balstīti materiālu kvalitātes kontroles pasākumi (ID15)

Keywords:

ES direktīvu un mašīnu drošības standartu ievērošana var būtiski ietekmēt robotu un MI automatizācijas panākumus darbavietā.

Zviedrijas un Norvēģijas uzņēmums, kas izstrādā un integrē šādas sistēmas, sniedz ieskatu par mašīnmācīšanās iespējamo ietekmi uz darbiniekiem un uzņēmumiem.

MI pašmācībai raksturīgā neparedzamība mudināja uzņēmumu nodrošināt specializētas apmācības ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī klientiem, kā arī izstrādāt stingrākus drošības pasākumus, kuru veikšanai var pat būt nepieciešama pilnīga darbinieku un robotu fiziska nošķiršana.  

Lejupielādēt in: en