Mākslīgais intelekts, progresīvā robotika un uzdevumu automatizācija darbā: taksonomija, politikas nostādnes un stratēģijas Eiropā

Keywords:

Mākslīgais intelekts (MI) un robotikas sistēmas pastāvīgi izmaina darbavietu. Arvien biežāk notiek debates par to, kā tās ietekmē darba aizsardzību.

Uz MI balstītas sistēmas un progresīvā robotika, ko izmanto uzdevumu automatizācijai, rada gan iespējas, gan problēmas darba aizsardzības jomā, vienlaikus radot arī pilnīgi jaunus riskus un ieguvumus.

Ir svarīgi izstrādāt definīcijas un vienotu izpratni par uz MI balstītām sistēmām un progresīvo robotiku, ko kopīgi akceptē visas ieinteresētās personas. 

Šajā politikas kopsavilkumā ir izklāstīta taksonomija darba lietotņu un darba aizsardzības jomā, pamatojoties uz uzdevumu pieeju. Tas ir pamats turpmākiem centieniem strukturēt un novērtēt darba aizsardzības iespējas un problēmas, kas saistītas ar uz MI balstītām sistēmām un progresīvo robotiku, kā arī uzdevumu automatizāciju. 

Politikas kopsavilkumā ir sniegts arī pārskats par politikas nostādnēm un stratēģijām attiecībā uz uzdevumu automatizāciju, ko veic uz mākslīgā intelekta balstītas sistēmas un progresīvā robotika. 

Lejupielādēt in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |

Papildu publikācijas par šo tematu