Analīzes ziņojums par ES un dalībvalstu politiku, stratēģijām un programmām saistībā ar iedzīvotāju un darbaspēka novecošanu

Keywords:

Šeit atradīsiet svarīgāko informāciju par EU-OSHA analīzes ziņojumu, kas attiecas uz ES un valsts līmeņa politiku un pasākumiem ar Eiropas iedzīvotāju novecošanu saistīto problēmu risināšanai. Kopsavilkumā ir iekļauts īss pārskats par faktoriem, kas ietekmē politikas izstrādi, un problēmām, ar kādām politikas veidotāji saskaras darba mūža pagarināšanas un gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātības uzlabošanas kontekstā. Tajā ir izvērtēta arī pārvalstiskā un valsts ietekme uz politikas izstrādi un sniegts kopsavilkums par situāciju valstu līmenī, aplūkojot arī ES pašreizējo tiesisko un politisko regulējumu. Ir izvirzīti arī apsvērumi par turpmāko politikas izstrādi.

Lejupielādēt in: en