Brīdināšanas un kontroles sistēmas: SUVA, Šveice

Keywords:

Šis raksts ir daļa no pieciem padziļinātiem pētījumiem par Brīdināšanas un kontroles (Alert and Sentinel) pieeju jaunu ar darbu saistītu slimību (WRD) atklāšanai, uzraudzībai un novēršanai, un galvenā uzmanība tajā ir pievērsta SUVA sistēmai Šveicē.

Kā uz kompensācijām balstīta sistēma ar “atklāta saraksta” pieeju tā arī ļauj ziņot par ar darbu saistītām slimībām ārpus noteiktajiem arodslimību sarakstiem.

Uzziniet, kā SUVA ļauj brīdināt par jaunām un potenciālām WRD. Lasiet vairāk par sistēmas stiprajām pusēm, tostarp ziņošanas procesa standartizāciju, saziņu starp uzņēmumiem, ārstiem un SUVA, kā arī stingru saikni ar darba vietas profilaksi.

Lejupielādēt in: en