Brīdināšanas un kontroles sistēmas: SENSOR pesticīdu programma , ASV

Keywords:

Šis raksts ir daļa no pieciem padziļinātiem pētījumiem par Brīdināšanas un kontroles (Alert and Sentinel) pieeju jaunu ar darbu saistītu slimību (WRD) atklāšanai, uzraudzībai un novēršanai, un galvenā uzmanība tajā ir pievērsta SENSOR pesticīdu programmai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Programmas mērķis ir noteikt jaunas akūtas ar pesticīdiem saistītas veselības problēmas, un ar to nodrošina uzraudzību pēc pesticīdu laišanas tirgū.

Apkopojot informāciju no ASV Lauksaimniecības departamenta, toksikoloģijas centriem un darbinieku kompensācijas sistēmas, SENSOR pesticīdu programmā ir izstrādāta vienkārša, bet rūpīga datu vākšanas procedūra, izmantojot standartizētus mainīgos lielumus, novērtējot ziņotos gadījumus un nosakot problēmas nopietnību, trauksmes līmeni un turpmākās darbības.

Lejupielādēt in: en