Brīdināšanas un kontroles sistēmas: RNV3P, Francija:

Keywords:

Šis raksts ir daļa no pieciem padziļinātiem pētījumiem par Brīdināšanas un kontroles (Alert and Sentinel) pieeju jaunu ar darbu saistītu slimību (WRD) atklāšanai, uzraudzībai un novēršanai, un galvenā uzmanība tajā ir pievērsta Francijas Arodslimību monitoringa un profilakses (RNV3P) tīklam Francijā.

Tīkls, ko izveidoja 2001. gadā, apvieno ar darbu saistītu slimību 31 konsultācijas centru slimnīcās, kur arodveselības ārsti izskata gadījumus, kas rada aizdomas par WRD esamību, kā arī tīklā tiek apkopoti dati pastāvīgā valsts datubāzē. Tīkla darbības gaitā ir izstrādāta īpaša terminu skaidrojošā vārdnīca par riskiem, kā arī tiek izmantotas īpašas metodes jaunu WRD atklāšanai, pamatojoties uz datizraci un nesamērīguma signālu noteikšanu datubāzē. Tīkls var radīt trīs veidu brīdinājumus, sākot no paziņojuma RNV3P dalībnieku iekšējai grupai, lai izraisītu sekundāro profilaksi, līdz DDVA un sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu brīdināšanai par potenciālu rīcību valsts līmenī.

Uzziniet vairāk par to, kā darbojas RNV3P tīkls.

Lejupielādēt in: en