Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ir mūsu informētības paaugstināšanas aktivitāšu labākais paraugs. Tās ir galvenais veids, lai mūsu vēstījums sasniegtu darbavietas visā Eiropā.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu vēstījums ir: "Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam. Mēs jums palīdzam to popularizēt, sagatavojot praktiskas rokasgrāmatas un brīvi pieejamus rīkus. Katrā kampaņā ir arī Labas prakses balvas un Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balvas.

Tagad šīs kampaņas ir lielākās šāda veida kampaņas pasaulē. Kāpēc gan nepievienoties mums un neizmantot mūsu tiešsaistes DDVA kampaņu rīkkopu, lai vadītu savu kampaņu?