Paziņojumi presei

17/09/2019 - 01:30

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 14. Labas prakses balvas ietvaros paziņo apbalvotos un atzinīgi novērtētos tādu organizāciju piemērus, kas īsteno inovatīvu pieeju bīstamu vielu radīto risku veiksmīgai novēršanai. Konkursā izsaka atzinību organizācijām ar izcilu apņemšanos nodrošināt darba aizsardzību (OSH) un veicināt praksi, kas aizsargā darba ņēmējus un palielina produktivitāti.

25/06/2019 - 01:15

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atzinīgi vērtē to, ka starptautiskais automobiļu ražotājs Daimler īsteno tās tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma (OiRA) projektu. Daimler Veselības un drošības departaments Vācijā, pamatojoties uz OiRA, ir izstrādājis un pielāgojis darbavietas riska novērtēšanas rīku izmantošanai tieši šajā uzņēmumā.

14/12/2018 - 01:30

Jaunā ziņojumā ir detalizēti izklāstīti konstatējumi lielā projektā, ar kuru Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) pulcināja ekspertus un politikas veidotājus no visas Eiropas, lai pārbaudītu un apspriestu brīdināšanas un novērošanas metodes jaunu risku un ar darbu saistītu saslimšanu agrīnai diagnostikai.

29/11/2018 - 01:45

Jaunajā ziņojumā EU-OSHA publicē divu gadu nozīmīga projekta rezultātus, lai prognozētu digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) Eiropas Savienībā. Šā prognožu ziņojuma gala rezultāti norāda uz sasniegumiem ar IKT saistītās tehnoloģijās, šo tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz darba veidu un organizāciju, kā arī problēmām un iespējām, ko tās var izraisīt DDVA.

06/11/2018 - 01:30

Balvu, ko piešķir labākajai filmai par darba tēmu, saņem režisores Julia Roesler (Vācija) veidotā filma “Marina” . 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atbalsta Starptautiskā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivāla (DOK Leipzig) rīkotā Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu konkursa godalgas piešķiršanu.

22/10/2018 - 01:45

Katru gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās partneri atzīmē Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu, rīkojot informētības veicināšanas pasākumus visā ES un ārpus tās. Šā gada tēma, kas ir virknes interesantu aktivitāšu pamatā no 22. līdz 26. oktobrim, ir bīstamu vielu pārvaldība darbavietās.

26/06/2018 - 01:30

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atklāj kampaņas oficiālos un plašsaziņas līdzekļu partnerus, kas piedalīsies 2018.–2019. gada Eiropas mēroga darba aizsardzības kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Partneru atbalsts ir kampaņas panākumu atslēga, savukārt kampaņas partneriem tiek piedāvātas dažādas priekšrocības un iespējas.

19/06/2018 - 01:30

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 19. jūnijā Briselē rīko augsta līmeņa konferenci, lai izvērtētu turpmākās darba aizsardzības uzlabošanas iespējas Eiropas mazos uzņēmumos. Konference ir veltīta konstatējumiem, kas gūti EU-OSHA projektā par darba aizsardzības pasākumiem mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos (MMU), un tā sakrīt ar projekta galīgā analīzes ziņojuma publicēšanu, kurā ir sīki izklāstīti galvenie faktori, kas ietekmē darba aizsardzību MMU, un sniegti ieteikumi par labu praksi un atbalstu politikas izstrādei.

Pages

Pages