Paziņojumi presei

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Mūsu jaunajā vispārējā Eiropas pārskata ziņojumā un kopsavilkumā ir aplūkots, kā BKAS ietekmē Eiropas darbaspēku, sabiedrību un ekonomiku.

Minētās publikācijas ir daļa no plaša EU-OSHA projekta, kura mērķis ir analizēt valstu un Eiropas līmeņa datus par BKAS, to ietekmi uz veselību un darbu, riska faktorus, profilakses pasākumus un pasākumus saistībā ar atgriešanos darbā.

12/11/2019 - 14:00
Šodien Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) uzņem ieinteresētās personas Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ( OSH ) jomā Bilbao, Spānijā, 2019. Gada Veselīgu darbavietu samita ietvaros. Ir beigusies vēl viena sekmīga 2 gadu kampaņa, un šis samits ir lieliska iespēja aplūkot gūto pieredzi un dalīties ar labāko praksi bīstamu vielu pārvaldībā darbavietās.
05/11/2019 - 08:00
Šā gada laureāte ir Šveices režisoru Sergio da Costa un Maya Kosa filma Bird Island . Kopš 2009. gada Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) katru gadu Leipcigas Starptautiskajā dokumentālo un animācijas filmu festivālā ( DOK Leipzig ) piešķir Veselīgu darbavietu filmu balvu, lai atzinīgi novērtētu inovatīvas filmas par tematiem saistībā ar darbu.
21/10/2019 - 01:30
No 21. līdz 25. oktobrim Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) un tās partneru tīkls iezīmē būtisku pavērsienu veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņā. Eiropas Darba drošības un arodveselības nedēļas mērķis ir palielināt informētību par darba drošību un arodveselību un veicināt aktīvu līdzdalību riska novēršanā. Šāgada Eiropas nedēļa atbalsta pašreizējo kampaņu — “Bīstamo vielu izmantošana veselībai nekaitīgās darbavietās”.
17/09/2019 - 01:30
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) 14. Labas prakses balvas ietvaros paziņo apbalvotos un atzinīgi novērtētos tādu organizāciju piemērus, kas īsteno inovatīvu pieeju bīstamu vielu radīto risku veiksmīgai novēršanai. Konkursā izsaka atzinību organizācijām ar izcilu apņemšanos nodrošināt darba aizsardzību ( OSH ) un veicināt praksi, kas aizsargā darba ņēmējus un palielina produktivitāti.

Pages

Pages