Paziņojumi presei

10/08/2020

© EU-OSHA

DDVA barometrs ir pirmais vizualizācijas rīks ar atjauninātu informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs.

Rīks sastāv no četrām rādītāju grupām par virkni DDVA tematu, piemēram, par DDVA iestādēm, valstu stratēģijām, darba apstākļiem un statistiku par DDVA. Jūs varat vizualizēt un salīdzināt datus, ģenerēt grafikus un lejupielādēt ziņojumus par konkrētiem tematiem.

Tagad jūs varat sagatavot par valstīm detalizētus ziņojumus, kuros īsumā ietverti dati par visiem rādītājiem.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policists, apmeklētāju reģistrētājs un podiatrs, kuriem ir hroniska balsta un kustību aparāta slimība (BKAS), apspriež savu pieredzi pētījumā par pasaulē izplatītāko veselības problēmu darbinieku vidū.

Viņi piedalās dažādos gadījumu pētījumos, kuros aplūko, kā darbinieki atgriežas darbā vai turpina strādāt ar hronisku BKAS, piemēram, muguras, spranda, roku vai kāju sāpēm. Ziņojumā, kurā analizēti pētījumi, uzsvērts, ka vērtīgus darbiniekus ar BKAS vajadzētu arī turpmāk uzskatīt par “ieguvumu, nevis problēmu”.

28/07/2020 - 01:15
Jaunā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības ( EU-OSHA ) ziņojumā apkopoti liela projekta rezultāti par bioloģisko aģentu iedarbību darbavietā un ar to saistīto ietekmi uz veselību. Lai gan tas tika veikts pirms Covid-19 pandēmijas, projekta konstatējumi ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē. Rezultāti aptver apdraudētās nozares, neaizsargātās grupas, jaunos riskus un uzraudzības sistēmas.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fiziski grūts darbs, piemēram, pacientu aprūpe, ir būtisks balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) riska faktors, kas padara tās par plaši izplatītām bažām veselības aprūpes darbinieku vidū, un bieži ziņotās problēmas ir sāpes mugurā un augšdelmos. Kā mēs varam risināt BKAS problēmu šajā nozarē?

Mūsu diskusiju dokumentā ir sniegts pārskats par BKAS veselības aprūpes darbavietās, pārskatīti riska faktori un apspriesti efektīvi pasākumi, lai novērstu, samazinātu un pārvaldītu BKAS.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Jaunā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi no EU-OSHA daudzgadu projekta, kurā aplūkota ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilakses pētniecība, politika un prakse. Ziņojuma mērķis ir atbalstīt tādu stratēģiju izstrādi, ar kurām novērst šo izplatīto darba aizsardzības problēmu Eiropas darbavietās.

Pages

Pages