Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: miksi niitä esiintyy yhä paljon? Kirjallisuuskatsauksesta saatu näyttö

Keywords:

Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitetään syitä siihen, miksi työntekijöillä EU:ssa on edelleen tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tule-sairaudet). Lainsäädännöstä ja ehkäisytoimenpiteistä huolimatta työperäisten tule-sairauksien määrä pysyy suurena.

Katsauksen laatijat ovat määrittäneet tekijöitä, jotka vaikuttavat työvoiman tule-sairauksien esiintyvyyteen. Niitä ovat muun muassa työskentelytapojen muuttuminen, ikä ja sukupuoli, terveyskäyttäytyminen ja terveyteen liittyvät uskomukset, psykososiaaliset tekijät ja sosioekonomiset erot. Heidän päätelmänään on, että tule-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja, joista he antavat suosituksia.

Riskinarvioinnissa olisi esimerkiksi omaksuttava entistä kokonaisvaltaisempi toimintamalli, jossa käsitellään sekä fyysisiä että psykososiaalisia riskejä, sillä ne molemmat voivat altistaa työntekijät tule-sairauksien kehittymisen riskille.

Lataa in: en