Ruotsi: Naisten työympäristö ja tule-sairauksien ennaltaehkäisy

Keywords:

Tässä tapaustutkimuksessa kerrotaan Ruotsissa toteutetusta aloitteesta, jossa pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta naisten työsuojelusta ja parantamaan sitä sekä vähentämään naisten riskiä sairastua tule-sairauksiin. Aloitteessa työsuojelutarkastajille järjestettiin koulutusta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta osaksi jokapäiväisiä käytäntöjään.

Sen jälkeen työsuojelutarkastajat tekivät tarkastuksia naisvaltaisissa työpaikoissa ja naisvaltaisilla aloilla ja käynnistivät keskusteluja työnantajien kanssa, mikäli riskien ehkäisytoimet todettiin riittämättömiksi. Aloitteen avulla onnistuttiin lisäämään tietoisuutta ja muuttamaan ajattelutapoja. Muutosta tarvitaan kuitenkin poliittisella tasolla, jotta sukupuolinäkökulma voidaan valtavirtaistaa osaksi päätöksentekoa. 

Lataa in: en