Belgia: Tule-sairauksien ennaltaehkäisy kansallisen strategian painopisteenä ja kampanjointi niiden ehkäisemiseksi

Keywords:

Tässä tapaustutkimuksessa tuodaan esille, että yli puolet Belgian työntekijöistä kärsii tule-sairauksista ja että ne ovat yhä yleisempi työpoissaolojen syy ja pitkäaikaisten toimintarajoitteiden aiheuttaja. Tule-sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn merkitys tunnustetaan maan kansallisissa työterveyden ja työturvallisuuden toimintalinjoissa, strategioissa ja kampanjoissa. Tärkeä osa niitä on yhteistyö. Sen avulla asiantuntijat tarjoavat tietoon pohjautuvan lähestymistavan päätöksentekoon.

Hyväksytyssä strategisessa lähestymistavassa tarkastellaan sitä, mitä etuja tule-sairauksien ennaltaehkäisystä on työntekijöille, työnantajille ja yhteiskunnalle. Lainsäädäntö on tavoitelähtöistä: siinä kuvataan ongelmien luonne ja syyt (sekä seuraukset) ja tarjotaan tietoa ja välineitä ongelmien ratkaisemiseksi.

Lataa in: en