Itävalta: AUVA-tukijärjestelmät – AUVAsicher ja AUVAfit sekä muut tule-sairauksien torjunnan aloitteet

Keywords:

Tämän tapaustutkimuksen mukaan tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista (tule-sairauksista) kärsii Itävallassa EU:n keskiarvoa suurempi osa työntekijöistä. Tule-sairauksien torjunta on yksi maan kansallisten työsuojelustrategioiden painopisteistä. Itävallan suurimmalla lakisääteisten tapaturmavakuutusten tarjoajalla AUVAlla on lailliset valtuudet tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) maksutonta turvallisuus- ja työterveysneuvontaa.

AUVAsicher-ohjelmassa keskitytään erityisesti tule-sairauksien ennaltaehkäisyyn. Pk-yrityksillä on erityisiä haasteita, sillä niillä ei esimerkiksi ole tarpeeksi ymmärrystä ja tietämystä työterveydestä ja -turvallisuudesta. AUVAsicherin kaltaiset aloitteet ovat arvokas keino tähän liittyvän avun tarjoamiseksi.

AUVA tukee yrityksiä myös AUVAfit ja BAUfit -järjestelmien avulla. AUVAfit-ohjelmassa keskitytään erityisesti henkiseen ja fyysiseen työtaakkaan.

Lataa in: en