Saksa: Järjestelmällinen lähestymistapa tule-sairauksien ennaltaehkäisyyn

Keywords:

Tässä tapaustutkimuksessa esitellään Saksan kokonaisvaltainen lähestymistapa tule-sairauksien torjuntaan. Tätä lähestymistapaa helpottaa kattava oikeudellinen kehys. Tule-sairaudet ovat Saksassa yleisin työpoissaolojen syy. Näiden sairauksien ennaltaehkäisy on yksi Saksan yhteisen työterveys- ja työturvallisuusstrategian painopisteistä.

Tämän strategian kehittämiseen ja täytäntöönpanoon osallistuu useita sidosryhmiä (liittovaltion hallitus, liittovaltiot ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä ammattijärjestöt, turvallisuusasiantuntijat ja työterveyslääkärit), mikä mahdollistaa monitahoisen ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan. Ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta annettu laki tarjoaa vahvan oikeusperustan yhteistyölle. Laissa tunnustetaan tarve integroida terveyden kohentamiseen tähtäävä toiminta paitsi työpaikoilla myös kotona ja kouluissa.

Lataa in: en