Ranska: TMS Pros -ohjelma ja muut tule-sairauksia torjuvat aloitteet

Keywords:

Tässä tapaustutkimuksessa osoitetaan, että tule-sairauksien esiintyvyys Ranskassa on erittäin suuri ja että ne ovat yleisin ammattitautien syy. Tule-sairauksia on käsitelty useissa aloitteissa esimerkiksi tukijärjestelmien ja ohjeistuksen avulla.

TMS Pros -ohjelma tarjoaa yrityksille tukea työperäisten tule-sairauksien ehkäisemiseen ja taloudellista tukea pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työperäisten riskien epidemiologisen seurannan parantamiseksi Ranskassa on perustettu työperäisten terveysongelmien seurantajärjestelmä CONSTANCES. Ohjelman avulla lisätään ymmärrystä ammatillisten tekijöiden ja terveysongelmien välisistä yhteyksistä ja luodaan vahva tietopohja päätöksenteon tueksi.

Lataa in: en