Espanja: Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Espanjaa käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), joka koski mikro- ja pienyritysten psykososiaalisten riskien hallintaa. Haastatellut mikro- ja pienyritysten johtajat ja työntekijät olivat usein tietämättömiä työsuojelua yleisesti ja psykososiaalisia riskejä erityisesti koskevista kansallisista tai alakohtaisista toimintamalleista.

Tämän mukaisesti tulokset osoittavat, että mikro- ja pienyrityksissä psykososiaalisiin riskeihin kiinnitettiin vähemmän huomiota kuin fyysisiin riskeihin ja turvallisuuskysymyksiin ja että työpaikkakulttuuri oli avainasemassa psykososiaalisten riskien hallinnassa. Mielenkiintoista on, että covid-19-pandemia sai jotkut yritykset ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla puututaan etätyöhön liittyviin psykososiaalisiin riskeihin.

Tutkimus korostaa tarvetta lisätä sekä johtajien että työntekijöiden tietoisuutta psykososiaalisista riskeistä. Työntekijät on myös otettava aiempaa tiiviimmin mukaan psykososiaalisten riskien tunnistamiseen ja toimien toteuttamiseen niiden torjumiseksi.

Lataa in: en