Saksa: Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Saksaa käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), jossa tarkasteltiin psykososiaalisten riskien hallintaa mikro- ja pienyrityksissä. Raporttia varten haastateltiin 40:tä mikro- ja pienyrityksen johtajaa ja työntekijää, ja siinä tarkastellaan covid-19-pandemian yhteydessä saatuja havaintoja.

Vaikeat asiakkaat ja aikapaineet olivat merkittävimmät tunnistetut riskit. Tärkeimmät syyt työsuojelun varmistamiseen olivat lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja organisaation maineen turvaaminen. Suurimpana esteenä psykososiaalisiin riskeihin puuttumiseen oli haluttomuus puhua avoimesti asiasta.

Psykososiaalisiin riskeihin keskittyminen paikan päällä tehtävissä työsuojelutarkastuksissa saattaa parantaa tietoisuutta ja ymmärrystä psykososiaalisista riskeistä mikro- ja pienyrityksissä. Muutosta organisaatiossa voidaan tukea myös koulutuksen, valistuksen ja työympäristökyselyjen avulla.

Lataa in: en