Tanska: Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Tanskaa käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), joka koski mikro- ja pienyritysten psykososiaalisten riskien hallintaa. Tutkimuksen tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia kuin ESENER 2019 -tutkimuksen havainnot psykososiaalisten riskien hallinnasta Tanskassa. Tämän lisäksi seurantatutkimuksessa tarkastellaan covid-19-pandemian vaikutuksia, joista hankkeessa haastatellut yritysten johtajat ja työntekijät kertoivat.

Merkittävimpiä johtajien ja työntekijöiden ilmoittamia psykososiaalisia riskitekijöitä tutkimukseen osallistuneissa mikro- ja pienyrityksissä olivat aikapaineet, liiallinen työmäärä ja stressi. Tärkeimmät syyt työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseen olivat odotusten täyttäminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen.

Tanskalaisessa yrityskulttuurissa on useita selkeitä vahvuuksia. Joistakin tiettyihin aiheisiin liittyvistä haasteista ilmoitettiin. Työpaikan riskinarviointien tehokkuutta voidaan lisätä parantamalla toimintasuunnitelmien seurannan täytäntöönpanoa ja hallintaa.

Lataa in: en