Kroatia: Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä eurooppalaisille yrityksille tehdystä kyselytutkimuksesta uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Kroatiaa käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin eurooppalaisille yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdystä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), joka koski mikro- ja pienyritysten psykososiaalisten riskien hallintaa. Vuoden 2019 ESENER-tutkimuksen tulokset ja tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset, jotka perustuvat 21 yrityksen johtajien ja työntekijöiden haastatteluihin, ovat yhdenmukaisia useilla aloilla. Maaraportissa käsitellään covid-19-pandemian yhteydessä saatuja tuloksia. 

Työnantajien haastatteluista yksilöitiin haasteita, jotka voivat vaikuttaa etenkin mikroyrityksiin, joissa psykososiaalisten riskien ehkäisy keskittyi pääasiassa viestinnän lisäämiseen työntekijöiden kanssa.

Useimmilla yrityksillä ei ollut järjestelmällistä työsuojelun hallintakehystä, ja monet niistä katsoivat, että ne hyötyisivät lisätuesta ja etenkin julkisten laitosten järjestämästä koulutuksesta työsuojelun alalla.  

Lataa in: en