Puola Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Puolaa käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), joka koski mikro- ja pienyritysten psykososiaalisten riskien hallintaa. Havainnot osoittavat, että Puolassa toimivissa mikro- ja pienyrityksissä tietoisuus psykososiaalisten riskien ennaltaehkäisemisestä on vasta heräämässä ja asianmukaisten mekanismien kehittäminen niiden ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseen on alkuvaiheessa. Maaraportissa tarkastellaan covid-19-pandemian yhteydessä saatuja havaintoja.

Tutkimus osoittaa, että puolalaisissa mikro- ja pienyrityksissä tarkastusten pelko on tärkein motivaattori työterveys- ja -turvallisuuskysymyksiin puuttumisessa. Tietoisuus psykososiaalisista riskeistä ja niihin liittyvistä oikeudellisista velvoitteista on suhteellisen vähäistä. Haastatellut mikro- ja pienyritysten johtajat ja työntekijät ilmoittivat vain vähäisistä toimista psykososiaalisten riskien hallintamenettelyjen ja -mekanismien luomiseksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimus tuo esiin sen, että Puolassa toimivissa mikro- ja pienyrityksissä psykososiaalinen hyvinvointi on otettava paremmin huomioon ja että psykososiaalisten riskien hallintaa on parannettava merkittävästi.

Lataa in: en