Alankomaat Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalaisissa mikro- ja pienyrityksissä – laadullista näyttöä kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019)

Keywords:

Raportissa esitetään Alankomaita käsittelevä kvalitatiivinen seurantatutkimus. Seurantatutkimus tehtiin kolmannesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä selvittävästä kyselytutkimuksesta (ESENER 2019), joka koski mikro- ja pienyritysten psykososiaalisten riskien hallintaa. Johtajien ja työntekijöiden haastattelut 30 mikro- ja pienyrityksessä osoittavat, että aikapaineesta johtuva työstressi on yleisin psykososiaalinen riski. Raportissa tarkastellaan näitä havaintoja covid-19-pandemian yhteydessä.

Suurin osa organisaatioista ei tehnyt riskinarviointeja psykososiaalisista riskeistä. Yritykset turvautuivat psykososiaalisten riskien hallinnoinnissa pikemminkin käytännönläheiseen lähestymistapaan kuin kirjallisiin toimintaperiaatteisiin. Hyvien suhteiden ylläpitämistä työntekijöihin pidettiin tehokkaimpana keinona hallita psykososiaalisia riskejä.

Työnantajat katsoivat työntekijöiden hyvinvoinnin olevan tärkein tekijä psykososiaalisten riskien tiedostamisessa ja hallinnassa. Useimmat johtajat pitivät suurimpana esteenä psykososiaalisten riskien käsittelylle sitä, että heille ei kerrota työntekijöiden kokemuksista.

Lataa in: en