Kiertotalous ja työsuojelu: hankkeen yleiskatsaus ja seuraavat vaiheet

Keywords:

EU:ssa kehitetään ympäristön kannalta kestävämpiä käytäntöjä, kuten kiertotalouden luomiseen tähtääviä aloitteita, mutta odotettavissa on myös vaikutuksia ilmastonmuutokseen, työpaikkoihin ja työsuojeluun.

Tässä EU-OSHAn hankkeen yleiskatsauksessa pohditaan kiertotalouteen siirtymisen tulevia vaikutuksia ympäristöön, työpaikkoihin ja työsuojeluun. Neljässä erilaisessa skenaariossa kuvataan kiertotalouden kehitystä ja keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden mahdollisia vaikutuksia työoloihin ja työsuojeluun vuonna 2040.

Lopuksi esitellään hankkeen seuraavat vaiheet. Niiden myötä hankkeen tuloksista tiedotetaan olennaisille sidosryhmille, jotta päätöksenteolla voitaisiin edistää turvallisempaa ja terveellisempää työskentelyä EU:ssa.

Lataa in: en | pl | ro |