Työsuojelu ja kiertotalous: Mahdolliset vaikutukset tulevaisuuden työpaikkoihin jätealalla

Keywords:

Kestävä tulevaisuus tarvitsee kiertotaloutta, jossa jätteen määrää pyritään minimoimaan hyödyntämällä jätemateriaaleja raaka-aineina. Uudet toimintatavat vaikuttavat kuitenkin jätteenkäsittelyalaan ja etenkin sen työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Tässä selvityksessä tarkastellaan neljää kiertotalouden skenaariota ja pohditaan, miltä jätealan tulevaisuus voisi näyttää vuonna 2040. Siinä yksilöidään kaikissa neljässä skenaariossa tyypillisiä työsuojelukysymyksiä, jätteenkäsittelyn automatisoinnin haasteita ja mahdollisuuksia, robottien käyttöä ja (nopeasti) muuttuvaa sääntelyä.

Selvityksessä tarkastellaan, kuinka ongelmia voitaisiin ratkaista kiertotalouteen siirtymisen mahdollistamiseksi. Siinä paneudutaan myös muihin kysymyksiin, esimerkiksi uusiin jätemateriaaleihin, osaamisen katoamiseen tai liialliseen automaatioon luottamiseen, jotka voivat aiheuttaa riskejä jätealan työntekijöille, sekä tarkastellaan sääntelyn, standardien ja dokumentaation keskeistä merkitystä työsuojeluriskien vähentämisessä.

Lataa in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |