Työsuojelu ja kiertotalous: Digitalisaation merkitys kiertotaloudessa ja sen vaikutukset työsuojeluun vuoteen 2040 asti

Keywords:

Kiertotalouteen siirtyminen on keskeistä EU:n tulevan kestävyyden kannalta. Digitaaliteknologioilla on olennaisen tärkeä rooli tehokkaassa siirtymässä kiertotalouteen. Työpaikkojen digitaalinen muutos ja siirtyminen kiertotalouteen tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia työsuojelun alalla, ja ne on otettava huomioon kiinteänä osana siirtymää.

Tässä katsauksessa tarkastellaan digitalisaation roolia kiertotaloudessa sekä sen mahdollisia vaikutuksia työsuojeluun neljän tulevaisuusskenaarion avulla. Siinä keskitytään kaikille skenaarioille yhteisiin kysymyksiin, kuten tiedon tuottamiseen ja jakamiseen, työn joustavuuteen, osaamisen köyhtymiseen sekä seurantaan ja valvontaan liittyviin riskeihin.

Artikkelin lopussa pohditaan digitaaliteknologioiden haasteiden hallintaa sekä tehokasta työsuojelua kiertotalouteen siirtymisen yhteydessä.

Lataa in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |