Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Fyysisten työtehtävien automatisointi tekoälypohjaisten järjestelmien avulla: tapaustutkimukset ja suositukset

Keywords:

Teollisuusrobottien myynti kasvoi 31 prosenttia vuosina 2020–2021. Niiden yleistyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita työterveydelle ja -turvallisuudelle. Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa keskitytään kolmeen erikokoiseen eurooppalaiseen yritykseen, joissa tehtävien automatisoimiseksi on otettu vaihtelevassa määrin käyttöön edistynyttä robotiikkaa.

Työntekijöiden ottaminen mukaan prosessiin alkuvaiheessa, selkeä tiedottaminen automaation syistä ja tavoitteista sekä koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen olivat keskeisiä tekijöitä, joista oli yrityksille hyötyä käyttöönottoprosessissa.

Lataa in: el | en | fr | mt | ro |