Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Kognitiivisten työtehtävien automatisointi tekoälypohjaisten järjestelmien avulla: tapaukset ja suositukset

Keywords:

Norjalainen kaasuinfrastruktuurialan yritys, Isossa-Britanniassa sijaitseva journalismiin ja politiikkaan keskittyvä voittoa tavoittelematon organisaatio ja saksalainen monialayritys ovat kaikki ottaneet käyttöön tekoälyyn perustuvia järjestelmiä kognitiivisten tehtävien automatisoimiseksi työpaikalla. Järjestelmät auttavat työntekijöitä ydintehtävissään ja mahdollistavat työskentelyn työterveydelle ja -turvallisuudelle suotuisammassa ympäristössä.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa tarkastellaan kokemuksia kolmessa erikokoisessa yrityksessä ja annetaan suosituksia näiden teknologioiden käyttöönotosta työpaikalla työntekijöiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä tietosuoja huomioon ottaen.

Lataa in: en | es | hr | mt |