Tekoälypohjaisten järjestelmien hyväksymisen helpottaminen työpaikalla ja organisaatioon kohdistuvien vaikutusten minimointi

Keywords:

Kun työpaikoilla otetaan käyttöön uutta teknologiaa, työntekijöihin voi kohdistua uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Joitakin niistä voi tulla esiin käyttöönottoprosessin aikana ja joitakin vasta ajan myötä.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa tarkastellaan resilienssin parantamisen etuja. Järjestelmän kriittisten osien pitkäjänteinen tarkkaileminen, parannuskohteiden tunnistaminen, häiriöihin reagointi ja kokemuksesta oppiminen ovat kaikki keskeisiä osatekijöitä resilienssin parantamisessa. Ne voivat auttaa työntekijöitä hyväksymään ja ottamaan asianmukaisesti käyttöön uusia robottijärjestelmiä tai tekoälyyn perustuvia sovelluksia.

Lataa in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |