Kokkuvõte - Norra käsitlus tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamisel: tööinspektsiooni ja ennetusteenuste roll

Keywords:

Aruandes esitatakse uurimistulemused tööinspektsiooni ja ennetusteenuste rolli kohta Norras tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamisel. Selles kirjeldatakse Norra praegust tööohutuse ja töötervishoiu strateegiat ning kuue temaatilise juhtumiuuringu tulemusi.

Norra tööinspektsioonis on viimastel aastatel, sealhulgas pandeemia ajal, toimunud olulisi arenguid, mis on tõhustanud tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise edendamist ja jõustamist. Aruandes arutatakse ka seda, kuidas saab tööohutuse ja töötervishoiu parendamisele suunatud mitmesuguseid tegevusi Norras kasutada mujal riikides.

Laadi alla in: en