Norra tööinspektsiooni riskipõhine strateegia: tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamine (juhtum NO1)

Keywords:

Norra tööinspektsioon vastutab üle 220 000 põllumajandusettevõtte järelevalve eest, et edendada tööohutust ja töötervishoidu. Juhtumiuuringus kirjeldatakse riskipõhist strateegiat, mida asutus kasutab kontrollikavade optimeerimiseks ja selle eesmärgi saavutamiseks.

Tuginedes erinevatele teabeallikatele, alates vihjetest kuni ametlike aruanneteni, kasutavad inspektorid seda strateegiat ja oma teadmisi selleks, et abistada suurimate riskidega sektoreid, ettevõtteid ja töötajaid. Strateegia hõlmab erinevaid töökeskkonnaga seotud probleeme ja on ELi liikmesriikides potentsiaalselt ülekantav, et pakkuda lisaväärtust.

Laadi alla in: en