Norra tööinspektsiooni kõneteenus: tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamine (juhtum NO4)

Keywords:

Tööinspektsioon pakub kõneteenust, et abistada päringutega küsimustes, mis on seotud õiguste ja kohustustega Norra töökohtadel. See annab asjaomastele osalejatele teadmised ja vahendid, mida nad vajavad asjakohaste eeskirjade täitmiseks.

Nagu selgub juhtumiuuringust, on see juhendamis- ja nõustamisteenus tõhus vahend, mis aitab tööandjatel, töötajatel, ohutusesindajatel ja muudel isikutel saada vajalikku teavet. See kehtib ka välismaiste tööandjate ja võõrtöötajate kohta, sest teavet antakse viies võõrkeeles ja eri kutsealase taustaga nõustajate poolt.

Laadi alla in: en