Norra töötervishoiuteenistus: töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise toetamine (juhtum NO5)

Keywords:

Norra töökeskkonna seaduses nõutakse, et teatud sektorites oleks olemas töötervishoiuteenistus. Norra tööinspektsioon kontrollib, kas ettevõtted järgivad seda nõuet ja kas töötervishoiuteenistust kasutatakse ettenähtud viisil.

Juhtumiuuring näitab suuri erinevusi seoses sellega, kuidas ettevõtted teevad tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes töötervishoiuteenistusega koostööd. Hiljuti töökeskkonna seaduses tehtud muudatustega nihkub tähelepanu inimtervishoiult selle tagamisele, et ettevõtted saaksid tööohutuse ja töötervishoiu alases süstemaatilises töös tuge. Positiivse tulemusena peavad ettevõtted nüüd riskihindamisel kasutama töötervishoiuteenistust.

Laadi alla in: en