Norra asutustevaheline kuritegevuse vastane koostöö: tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamine (juhtum NO2)

Keywords:

Norra asutustevaheline kuritegevuse vastane koostöö arenes valitsuse algatusest, et lahendada tööga seotud kuritegevuse ja sotsiaalse dumpingu probleeme. Juhtumiuuringus uuritakse, kuidas koostöö aitab vähendada tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade rikkumisi (tööga seotud kuritegevus) ja kaitseb võõrtöötajaid tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast (sotsiaalne dumping).

Nelja osaleva asutuse vaheline koostöö on keeruline, näiteks teabe jagamine ja ühise IT-süsteemi puudumine. Samas on see tõhustanud võitlust tööga seotud kuritegevuse vastu.

Laadi alla in: en