Norra kogemused ja õppetunnid COVID-19 pandeemiast: tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamine (juhtum NO3)

Keywords:

Kui algas COVID-19 pandeemia, jätkasid umbes pooled Norra töötajad tavapärasel töökohal töötamist Norra tööinspektsioonil paluti toetada ja edendada uute nakkustõrje eeskirjade järgimist. 

Juhtumiuuringus kirjeldatakse, kuidas amet aitas vähendada viiruse leviku ohtu, pakkudes nõuandeid eeskirjade järgimise kohta Norra töökohtadel, sealhulgas võõrtöötajatele. Amet muutis oma kontrollimenetlusi ja võttis kasutusele digiplatvormid, et jõuda nii ettevõtete kui ka nende töötajateni.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal