Kokkuvõte - Tuleviku-uuring: ringmajandus ja selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule. 2. etapp – mikrostsenaariumid

Keywords:

Üleminek ringmajandusele vajab uusi ärimudeleid ja uusi töömeetodeid, mis võivad põhjustada uusi riske töötajate tervisele ja ohutusele. Aruandes tutvustatakse ringmajanduse tuleviku-uuringu 2. etapi tulemusi.  See hõlmas 2022. aastal neljal seminaril sidusrühmadega peetud dialooge.

Seminaridel uurisid osalejad tulevikuvõimalusi ja tuvastasid konkreetsed mõjud tööohutusele ja töötervishoiule. Nende arutelude põhjal esitatakse aruandes põhimeetmed, mis on vajalikud, et kujundada inimkeskset lähenemisviisi tööohutusele ja töötervishoiule üleminekul Euroopa ringmajandusele.

Laadi alla in: en | fi | fr | nl | ro |