Ringmajandus ning tööohutus ja töötervishoid: poliitikasoovitused ja meetmed peamistele sidusrühmadele

Keywords:

Olulised ELi poliitikamuudatused täiendavad algatusi, mis on suunatud keskkonnakestlikumatele tavadele. Ringmajanduse rakendamise üleminekuprotsess mõjutab paratamatult nii töökohti kui ka tööohutust ja töötervishoidu.

Poliitikaülevaates on ringmajandust ja selle võimaliku mõju tööohutusele ja töötervishoiule käsitlevast EU-OSHA tuleviku-uuringust saadud konkreetsed sidusrühmadele suunatud poliitikasoovitused ja meetmed. Samuti antakse ülevaade peamistest ELi tasandi rohealgatustest, mis toetavad poliitikaülest levitamist.

Laadi alla in: en | fi | fr | nl |