Tuleviku-uuring: ringmajandus ning selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule. Haavatavate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu väljavaadete parendamine

Keywords:

Keskkonnakestlikumad tavad on saavutatavad tänu seonduvatele ELi poliitika muutustele ja algatustele. Meetmed selles valdkonnas tõotavad positiivseid arenguid seoses kliimamuutuste, töökohtade ning tööohutuse ja töötervishoiuga.

Tuginedes EU-OSHA tuleviku-uuringule, mis käsitles ringmajanduse mõju tööohutusele ja töötervishoiule, keskendutakse selles poliitikaülevaates haavatavatele töötajatele. Ülevaade käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu võimalikku mõju sellele rühmale ning pakutakse meetmeid, mis võivad parendada tulevikuväljavaateid.

Laadi alla in: en | fr | hr | lt |