Tuleviku-uuring: ringmajandus ja selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule. Protsess ja põhijäreldused

Keywords:

ELi poliitika ja algatused keskenduvad keskkonnakestlikumatele tavadele. Lisaks kliimamuutuste mõju leevendamisele mõjutavad need arengud ka töökohti ning tööohutust ja töötervishoidu. EU-OSHA on hinnanud ringmajanduse mõju ja selle võimalikke tagajärgi tööohutusele ja töötervishoiule kuni 2040. aastani.

Poliitikaülevaade annab ülevaate ringmajanduse tulevase mõju EU-OSHA tuleviku-uuringu 1. ja 2. etapi protsessist ja põhitulemustest, tuues esile ringmajanduse potentsiaalsed võimalused ning riskid tööohutusele ja töötervishoiule.

Laadi alla in: bg | cs | en | es | fr | pl |