Tuleviku-uuring: ringmajandus ning selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule. Kuidas parendada kõige enam mõjutatud sektorite väljavaateid

Keywords:

Keskkonnakestlikud tavad saavad üha enam toetust tänu ELi poliitika muutustele ja seotud algatustele. EU-OSHA on hinnanud ringmajanduse mõju ja selle võimalikke tagajärgi tööohutusele ja töötervishoiule kuni 2040. aastani.

See poliitika tugineb EU-OSHA uusimale tuleviku-uuringule ringmajanduse tulevaste mõjude kohta. Uuringu tulemustest tulenevad valikud annavad poliitikakujundajatele ja sidusrühmadele võimaluse parendada töötervishoiu ja tööohutuse väljavaateid neljas kõige enam mõjutatud sektoris: ehitus, energeetika, tootmine ja transport.

Laadi alla in: en | fi | pl |