Ringmajandus ning tööohutus ja -tervishoid: digitaliseerimise osakaal ringmajanduses ja töötervishoid ning tööohutus kuni aastani 2040

Keywords:

Liikumine ringmajanduse suunas on ELi jätkusuutliku tuleviku võti. Efektiivseks üleminekuks ringmajandusele on vaja digitehnoloogiaid. Nii töökoha digitaliseerimine kui ka ringlusele üleminek kujutavad võimalusi ja ülesandeid tööohutusele ja -tervishoiule, mis tuleb kaasata üleminekusse.

Poliitikaülevaates uuritakse digitaliseerimise rolli ringmajanduses ja selle võimalikku töötervishoiu ning tööohutuse mõju nelja ringmajanduse stsenaariumi korral aastal 2040. Selles keskendutakse kõigi nelja stsenaariumi puhul tavapärastele probleemidele, sh teabe pakkumisele ja jagamisele, töö paindlikkusele, kvalifikatsiooni kaotusele ning töötajate järelevalve ja seirega seotud riskidele.

Artiklis tehakse järeldused, arutades digitehnoloogiate rolli haldamise ülesandeid üleminekul ringmajandusele koos tööohutuse ja -tervishoiu heade tulemustega.

Laadi alla in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |

Muud väljaanded sellel teemal