Ringmajandus ning tööohutus ja -tervishoid: võimalik mõju tulevastele jäätmesektori töökohtadele

Keywords:

Jätkusuutlik tulevik vajab ringmajandust, mis põhineb jäätmevoogude vähendamisel ja nende ressurssidena kasutamisel. See mõjutab aga jäätmesektorit ning eriti töötajate töötervishoidu ja tööohutust.

Ringmajanduse nelja stsenaariumi kasutades uuritakse selles poliitikaülevaates, mis ootab jäätmesektorit ees aastal 2040. See tuvastab töötervishoiu ja tööohutuse probleemid kõigi nelja stsenaariumi puhul, ülesanded ja võimalused seoses jäätmeprotsesside automatiseerimise, robotite kasutamise ja (kiiresti) muutuvate määrustega.

Kokkuvõttes uuritakse, kuidas lahendada probleeme, et võimaldada üleminekut ringmajandusele. Selles rõhutatakse ka, kuidas muud probleemid, näiteks uued materjalid jäätmevoos, kvalifikatsiooni kaotus või liigne tuginemine automatiseeritud protsessidele, võivad kujutada riski jäätmesektori töötajatele ja kuidas seadusandlus, standardimine ja dokumentatsioon on tööohutuse ja töötervishoiu ohtude vähendamisel olulised.

Laadi alla in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |

Muud väljaanded sellel teemal