Ringmajandus ning tööohutus ja -tervishoid: projekti ülevaade ja järgmised sammud

Keywords:

Kui ELis rakendatakse aina enam keskkondlikult jätkusuutlikke poliitikaid, sh algatusi, et rajada ringmajandus, eeldatakse mõju kliimamuutustele, töökohtadele ning töötervishoiule ja tööohutusele.

Selles Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti visiooniuuringus eeldatakse ringmajanduse kohaldamise tulevikumõjusid keskkonnale, töökohtadele ja töötervishoiule ja tööohutusele. Selles kirjeldatakse nelja erineva stsenaariumi arengut ja põhifunktsioone, milles keskendutakse ringmajandusele ja nende mõjule töötingimustele ja võimalikele töötervishoiu ja tööohutuse mõjudele aastal 2040.

Ülevaates võetakse kokku projekti järgmiste sammude üksikasjad, et edastada tulemused huvirühmadele, et tulevased ELi poliitilised otsused muudaksid töö ohutumaks ja tervislikumaks.

Laadi alla in: en | pl | ro |