Η διακυβέρνηση της αλυσίδας εφοδιασμού στον κατασκευαστικό τομέα: Ρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας υπό την καθοδήγηση του πελάτη σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα

Keywords:

Ο κατασκευαστικός τομέας καταγράφει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θανατηφόρων και μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εγγενής πολυπλοκότητα των μη γραμμικών αλυσίδων εφοδιασμού του τομέα έχει οδηγήσει σε μετατόπιση της προσοχής προς τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει νέα αρμοδιότητα για τη βελτίωση της ΕΑΥ και των συνθηκών εργασίας με την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής. Αυτό το σύντομο δελτίο πολιτικής περιγράφει τη ρύθμιση που ζητείται από τον πελάτη με βάση δύο παραδείγματα εταιρικών πρακτικών, υπογραμμίζοντας τις τρέχουσες διαδικασίες, τις πρακτικές επιπτώσεις τους και τα δυνητικά οφέλη.

Μεταφόρτωση in: en | fr | lt | mt | pt |