Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφείς επιπτώσεις στην υγεία στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της επεξεργασίας λυμάτων
18/12/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 11 σελίδες

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφείς επιπτώσεις στην υγεία στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της επεξεργασίας λυμάτων

Keywords:Επικίνδυνες ουσίες, Biological agents, Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Στο παρόν έγγραφο συζήτησης παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στη διαχείριση αποβλήτων και την επεξεργασία λυμάτων από βιολογικούς παράγοντες. Στην ΕΕ παράγονται διαρκώς μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων και οι εργαζόμενοι στους εν λόγω τομείς εκτίθενται συχνά σε δυνητικά επιβλαβείς μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, ιούς και μύκητες. Στο έγγραφο συζήτησης εξετάζονται τα αίτια και οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση αυτή, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι αλλαγές στις προσεγγίσεις διαχείρισης των αποβλήτων μπορούν να επηρεάσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Οι συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και οι ομάδες συζήτησης με τους εργαζομένους συνέβαλαν στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων, μεταξύ άλλων για ομάδες εργαζομένων που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Μεταφόρτωση in:DE | EL | EN | FR | LV | MT

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα