Περίληψη: Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο — εργαλεία και πρακτικές

Keywords:

Η διάγνωση καρκίνου έχει τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες επιδράσεις, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Το έργο αυτό διερευνά τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι εργοδότες και εργαζόμενοι κατά την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία μετά από διάγνωση καρκίνου. Στην έκθεση παρατίθενται εθνικά παραδείγματα επιτυχημένων εργαλείων και πρακτικών που συντελούν στην πρόληψη των μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών και της ανεργίας.

Μεταφόρτωση in: da | de | el | en | et | fr | hu | is | it | lv | nl | ro | sk | sl |