Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές στον χώρο εργασίας

Keywords:

Τα εναύσματα για συζήτηση μπορούν να διευκολύνουν τις ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης. Τα σενάρια που περιλαμβάνονται έχουν σχεδιαστεί για εργαζομένους με καθήκοντα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), καθώς και για τα διοικητικά στελέχη και τους προϊσταμένους τους.

Ο πόρος αυτός καλύπτει επίσης την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και των προϊσταμένων τους σχετικά με προβλήματα υγείας που συνδέονται με το μυοσκελετικό σύστημα.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | fi | fr | hr | is | lt | nl | no | pl | pt | sk | sl | sv |