Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: SIGNAAL, Κάτω Χώρες/Βέλγιο

Keywords:

Στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε διεξοδικών μελετών σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το παρόν άρθρο εστιάζει στο σύστημα SIGNAAL που εφαρμόζεται στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο.

Το SIGNAAL είναι ένα από τα ελάχιστα εν λειτουργία συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης, ο πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων πιθανών νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, καθώς και επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία. Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία επιτρέπει στους ιατρούς να αναφέρουν με πρακτικό, γρήγορο και εύκολο τρόπο τις υποψίες τους για νέες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία. Ακολούθως, οι αναφορές τους εξετάζονται από επιτροπή βέλγων και ολλανδών ειδικών του τομέα της επαγγελματικής υγείας, η οποία μπορεί να εκδώσει ειδοποιήσεις διαφόρων επιπέδων και να δρομολογήσει τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Διαβάστε παραδείγματα περιπτώσεων, μάθετε τι σκέπτονται οι ειδικοί σχετικά με τους κινητήριους μοχλούς και τα εμπόδια του συστήματος και ανακαλύψτε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Μεταφόρτωση in: en