Προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ - παρουσίαση για εμπειρογνώμονες

Keywords:

Η παρούσα παρουσίαση απευθύνεται σε ειδικό κοινό και παρουσιάζει τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου που αφορά τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό των αναδυόμενων επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία και των νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η εν λόγω έρευνα θα προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοηθούν καλύτερα τα επιτυχή αποτελέσματα των διαφόρων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής και την τεκμηριωμένη πρόληψη όσον αφορά τις νέες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία.

Μπορείτε επίσης να τηλεφορτώσετε την παρουσίαση στα αγγλικά από το Slideshare

Μεταφόρτωση in: en | no |