Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: THOR, Ηνωμένο Βασίλειο

Keywords:

Στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε διεξοδικών μελετών σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το παρόν άρθρο εστιάζει στο δίκτυο THOR του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτός από το γενικό πρόγραμμα THOR, το ειδικό πρόγραμμα THOR καλύπτει ασθένειες που συνδέονται με την εργασία όπως είναι οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, οι ασθένειες του δέρματος και τα λοιμώδη νοσήματα, ενώ το σκέλος THOR-EXTRA έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αναφορά υποψιών για νέες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία. Το THOR έχει αναπτύξει καινοτόμα χαρακτηριστικά για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αναφορών και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, καθώς και για την παροχή κινήτρων προς τους ιατρούς για να υποβάλλουν αναφορές, υπό τη μορφή ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι μηχανισμοί του δικτύου για τη διευκόλυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και αρχών ΕΑΥ διασφαλίζουν την ισχυρή συμβολή του στη χάραξη στοχευμένης και τεκμηριωμένης πολιτικής και στη λήψη μέτρων πρόληψης.

Μάθετε πώς χρησιμοποιείται το THOR για την ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους για την υγεία στην εργασία.

Μεταφόρτωση in: en