Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: RNV3P, France

Keywords:

Στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε διεξοδικών μελετών σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το παρόν άρθρο εστιάζει στο γαλλικό δίκτυο RNV3P .

Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2001 και συνδέει 31 κέντρα τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο νοσοκομειακών μονάδων και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασθένειες που συνδέονται με την εργασία. Οι ιατροί εργασίας των εν λόγω κέντρων ερευνούν περιστατικά για τα οποία εγείρονται υποψίες ασθένειας που συνδέεται με την εργασία και συλλέγουν στοιχεία που αποθηκεύονται σε μια μόνιμη εθνική βάση δεδομένων. Το δίκτυο έχει αναπτύξει συγκεκριμένη ταξινόμηση των μορφών έκθεσης και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους για τον εντοπισμό νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, βάσει εξόρυξης δεδομένων και εντοπισμού σημάτων μη αναλογικών επιπτώσεων στη βάση δεδομένων. Το δίκτυο μπορεί να παράγει τρεις τύπους ειδοποιήσεων, οι οποίες κλιμακώνονται από την κοινοποίηση σε μια εσωτερική ομάδα του RNC3P με στόχο την ενεργοποίηση μέτρων δευτεροβάθμιας πρόληψης, έως την ειδοποίηση που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές ΕΑΥ και τις αρχές δημόσιας υγείας για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου RNV3P.

Μεταφόρτωση in: en